Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o.
zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Celem jest opracowanie dobrej i kompleksowej strategii rozwoju eksportu w postaci modelu
biznesowego dla firmy ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędne do należytego świadczenia usługi, której dotyczy przedmiot zamówienia.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

ZO – ARES

oświadczenie 1 MB – ARES

oświadczenie 2 MB – ARES