Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w celu internacjonalizacji firmy ARES Bracia Maciołek.

Celem jest realizacja zadań wynikających ze strategii rozwoju eksportu w postaci modelu biznesowego dla firmy ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy, niezbędne do należytego świadczenia usługi, której dotyczy przedmiot zamówienia. Szczegóły w załącznikach poniżej:

zapytanie ofertowe 0072 17 – ARES

oświadczenie 1 0072 17 – ARES

oświadczenie 2 0072 17 – ARES