W związku z realizacją poddziałania: „4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – wybraliśmy Wykonawcę na realizację zadania: Zakup automatycznej klipsownicy podwójnego klipsowania.
Firma, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę i dostarczy nam w/w klipsownicę, to Firma PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.