Współpraca

Wspieramy liczne inicjatywy służące dobru zwierząt, promocji zdrowego stylu życia i integracji naszej wspólnoty lokalnej. Sponsorujemy nagrody w ogólnopolskich konkursach kynologicznych, wspieramy wyprawy Biegnącego Wilka, organizujemy imprezy edukacyjne dla najmłodszych.