Współpraca

Aktywnie uczestniczymy w licznych inicjatywach służących dobru zwierząt – jak zbiórki karmy dla schronisk, akcje edukacyjne, uwalniania psów z łańcuchów. Sponsorujemy nagrody w ogólnopolskich konkursach kynologicznych, wspieramy wyprawy Biegnącego Wilka, organizujemy imprezy edukacyjne dla najmłodszych.

Wspieramy działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia, kultury i integracji naszej wspólnoty lokalnej w Piotrkowie. Jesteśmy wieloletnim mecenasem Loży Kulturalnej, organizującej koncerty i imprezy służące ożywieniu piotrkowskiej Starówki. W 2020 zaangażowaliśmy się we wsparcie pierwszoligowego klubu piłki ręcznej MKS Piotrkowianin.