Spolupráce

Spolupráce

Podporujeme četné iniciativy pro dobré životní podmínky zvířat, podporu zdravého životního stylu a integraci naší místní komunity. Sponzorské ceny v národních soutěžích kynologicznych, podporujeme expedici vlka, pořádáme vzdělávací akce pro nejmladší.