Polityka jakości

Firma ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. niniejszym deklaruje, że nadrzędnym celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości karm dla zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Strategicznymi celami jakościowymi Firmy ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. są:

 • produkcja karmy dla zwierząt na niezmiennie wysokim poziomie po konkurencyjnych cenach
 • kompleksowa obsługa zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • terminowe świadczenie usług
 • stały rozwój firmy
 • posiadanie profesjonalnego zespołu pracowników
 • świadome zaangażowanie wszystkich pracowników firmy
 • doskonalenie, zapobieganie błędom zamiast ich usuwanie

Wyznaczone cele Firma ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. osiąga przez:

 • ocenę potrzeb klientów
 • staranny dobór i współdziałanie z dostawcami
 • ustawiczną poprawę jakości wyrobów
 • stosowanie surowców i materiałów o standardzie jakości i higieny gwarantującym ustaloną jakość wyrobów
 • wprowadzanie postępu technicznego oraz technologicznego w oparciu o doświadczenia branży w kraju i za granicą
 • ciągłe szkolenie i doskonalenie kwalifikacji personelu oraz działania na rzecz zadowolenia pracowników
 • spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja POLITYKI JAKOŚCI oraz zobowiązań z niej wynikających przez wszystkich Pracowników Firmy ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. pod ścisłym nadzorem Kierownictwa. Zarząd firmy zapewnia i przeznacza środki na wdrożenie i utrzymanie POLITYKI JAKOŚCI oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją. Polityka jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz poddawana przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności i dopasowania do potrzeb Organizacji.