Nasi odbiorcy

Od lipca 2010 roku firma działa pod nazwą ARES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządzają nią Maciej Maciołek oraz Michał Maciołek. Firma nieustannie się rozwija. Z małego zakładu rozbudowała się zarówno pod względem urbanistycznym, maszynowym, jak i osobowym.
Od 10 kwietnia 2012 roku firma zmieniła nazwę na ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o.

Stały rozwój pozwala na współpracę z coraz większymi odbiorcami. Obsługujemy hurtownie spożywcze oraz zoologiczne, hodowców i duże, ogólnopolskie sieci handlowe. Aktualnie produkujemy i dostarczamy do klientów kilkaset ton  karmy miesięcznie.

Since July 2010, the company operates under the name ARES Ltd.  The Company is managed by Michal Maciołek and Maciej Maciołek. The company is constantly growing. From a small enterprise, the company expanded its urban planning, engineering and  personal site.
From 10 April 2012, the company changed its name to ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o.

Sustainable development  allows us to interact with larger buyers. We operate with  pet food wholesalers, growers and large national supermarkets. Currently we produce and deliver to our customers a few hundred tons of pet food per month.