Imprezy, wydarzenia, instytucje

Od początku działalności staramy się wspierać nie tylko “branżowe” podmioty pomagające zwierzętom, jak schroniska czy lecznice, ale i organizacje działające na rzecz wspólnoty lokalnej czy dzieci i młodzieży. Wspólnie z Urzędem Miasta w Piotrkowie organizujemy np. Dzień Dziecka z Czworonogiem – imprezę, podczas której najmłodsi oprócz dobrej zabawy, uzyskują wiedzę jak bezpiecznie postępować ze zwierzętami domowymi. Wybranym stowarzyszeniom pomagamy organizować imprezy kulturalne czy integrujące sąsiadów. Czasem ktoś podziękuje nam za współpracę, czym się tu chwalimy. 😉